>Lluita contra el tràfic: El papa Francesc advoca per l’ús responsable de les xarxes socials

Lluita contra el tràfic: El papa Francesc advoca per l’ús responsable de les xarxes socials

 Flama, Santa Seu, 19 maig 22

En el discurs als participants a la Conferència Internacional del Grup Santa Marta, compromès en la lluita contra les formes modernes d’esclavitud, el papa Francesc ha demanat una visió ètica renovada de la vida política, econòmica i social, centrada en les persones i no en el benefici. El Sant Pare ha plantejat, aquest dijous 19 de maig, la necessitat de donar suport a les víctimes de la delinqüència, que amb massa freqüència queden oblidades i sense veu.

Entre les nombroses audiències que el papa Francesc ha mantingut en aquesta jornada d’activitat vaticana, aquest 19 de maig, al matí, ha tingut lloc la dels participants a la Conferència Internacional del Grup Santa Marta, que se celebra des del 17 de maig fins aquest dijous, a la Pontifícia Acadèmia de Ciències Socials.

El Grup, creat el 2014, reuneix dirigents de diverses organitzacions policials, governamentals, civils i religioses que comparteixen coneixements, experiències i bones pràctiques per prevenir i combatre el tràfic de persones i les formes modernes d’esclavitud.

En el discurs, el Pontífex ha reiterat continuar assistint les víctimes d’aquest fenomen en un procés de curació i recuperació de l’autoestima.

Renovar la visió ètica de la vida política, econòmica i social

El Papa ha definit com a “activitats criminals” les que operen en el complex mecanisme del tràfic de persones al món – fenomen que considera una veritable “plaga”- i que “violen la dignitat i els drets d’homes, dones i infants” amb “efectes duradors a les víctimes, en particular, i a la societat en general”. Als qui es dediquen a intentar erradicar aquesta plaga, el Pontífex els ha dirigit ??un agraïment viu.

El papa Francesc recorda com -en els anys transcorreguts des de la seva creació- el Grup Santa Marta s’ha dedicat a promoure una comprensió cada vegada més gran de l’abast i la naturalesa del tràfic de persones, reforçant la col·laboració a nivell internacional, nacional i local per “trobar” formes “eficaces” de combatre-la. Per això, espera que les víctimes rebin les cures necessàries, tant físiques com espirituals.

“Per desgràcia, les formes modernes d’esclavitud segueixen estenent-se, fins i tot a les zones més desenvolupades del món. Espero que la lluita contra el tràfic de persones també tingui més en compte una sèrie de realitats més àmplies, com l’ús responsable de la tecnologia i les xarxes socials i la necessitat d’una visió ètica renovada de la vida política, econòmica i social, centrada no en el benefici sinó en les persones”, adverteix el Sant Pare.

Les vítimes del tràfic no tenen veu

És imprescindible -subratlla el Papa- donar suport, acompanyar i reintegrar les víctimes del tràfic d’éssers humans a les nostres comunitats i ajudar-les en el procés de curació i recuperació de la seva autoestima”. El Pontífex no amaga, però, que la tasca és “veritablement àrdua”, per la qual cosa assegura que cal animar-se a perseverar en la defensa de la dignitat que Déu ha donat a cada persona i en la defensa dels drets humans fonamentals. També afegeix que les víctimes del tràfic de persones són oblidades massa sovint i no tenen veu.

“L’Església agraeix sempre tota expressió de caritat fraterna i d’atenció a tots els esclavitzats i explotats, perquè així es fa visible la misericòrdia de Déu i s’enforteix i es renova el teixit social. Un cop més, expresso la meva gratitud pel seu compromís i cooperació en aquesta àrea vital”, emfasitza el papa Francesc.

El Grup Santa Marta és present a trenta països

Amb activitats a més de trenta països, el Grup Santa Marta no pretén imposar una solució única a un problema complex i transnacional, sinó que busca identificar, inspirar i iniciar accions. L’objectiu d’aquesta conferència era reunir els responsables principals de la presa de decisions per reorientar i revitalitzar les activitats a la llum de l’empitjorament de la situació a tot el món, causat també per la persistència dels conflictes i la inestabilitat a moltes regions.

2022-05-20T11:00:13+00:00