>Institucions socials i caritatives
Institucions socials i caritatives 2021-02-26T11:07:22+00:00

Institucions socials i caritatives

Des de setembre de 2018 la Delegació de Pastoral Social i caritativa està formada per Apostolat del mar, Càritas diocesana de Barcelona, Secretariat diocesà de pastoral amb migrants, Secretariat diocesà pels marginats, Secretariat diocesà de pastoral penitenciària, Secretariat diocesà de pastoral del trànsit, bombers i cossos de seguretat, Relacions amb les institucions socials i caritatives  (Fundació de la Santa Creu, Justícia i Pau, Mans Unides, OBINSO, Obra beneficosocial del Nen Déu, Organisme Benèfic i Assistencial).

La Delegació coordina les entitats i els Secretariats i difon i promou la feina pastoral que desenvolupen.

Fundació de la Santa Creu

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els seus orígens l’any 1401, quan es va crear l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona a partir de la fusió de sis hospitals que pertanyien a la Ciutat i al Capítol Catedralici. L’Hospital s’instal·là en un nou edifici gòtic que es construí a l’actual barri del Raval.

Per a regir-lo es va constituir la Molt Il·lustre Administració (MIA), formada per dos prohoms de la ciutat designats pel Consell de Cent (institució predecessora de l’Ajuntament) i dos canonges del Capítol Catedralici, amb la funció de dirigir i administrar l’Hospital, que es mantenia econòmicament gràcies a almoines, privilegis reials, llegats i les rendes que aquests generaven.

A finals del segle XIX, el creixement de la ciutat i els avenços de la medicina van fer que l’Hospital de la Santa Creu quedés obsolet i sorgís la necessitat de bastir-ne un de nou. En paral·lel, el banquer Pau Gil deixava un llegat per a la construcció d’un hospital a Barcelona dedicat a Sant Pau.

Les dues parts (Santa Creu i els marmessors de Gil) van acordar encarregar a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, gran referent del modernisme català, un projecte d’hospitals reunits –Santa Creu i Sant Pau– als límits del Pla d’Eixample. El 1902 se’n va col·locar la primera pedra i, finalment, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser inaugurat el 1930.

El 1990 la Generalitat de Catalunya es va incorporar a la MIA com a membre de ple dret, amb el compromís de construir un nou hospital com a contribució a la dotació fundacional. Així, la Molt Il·lustre Administració va passar a estar integrada paritàriament per dos representants de l’Ajuntament, dos del Capítol Catedralici i dos de la Generalitat de Catalunya.

La institució va escriure un capítol nou el 2009, quan es va inaugurar el nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un edifici modern situat a la part nord del conjunt monumental. Amb el trasllat de l’activitat hospitalària al nou centre es va iniciar la restauració dels edificis projectats per Domènech i Montaner.

Després de més de cinc anys d’obres, els antics pavellons modernistes s’han convertit en un espai dedicat a la difusió del valor patrimonial i històric de l’obra del genial arquitecte, i també en un centre de coneixement integrat per institucions internacionals que desenvolupen les seves activitats principalment en l’àmbit de la salut, l’educació i la sostenibilitat.

A més de mantenir i millorar les instal·lacions hospitalàries i el seu patrimoni, especialment el Recinte Modernista, declarat Monument Històric-Artístic l’any 1978 i Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997, la Fundació Privada porta a terme una important activitat benèfica i assistencial.

Pàgina web

Obinso

La història d’Obinso és la història de Mn. Pere Cornelles i Tubau, fundador i promotor e ideòleg d’aquesta institució Obra d’Integració Social, que va viure de prop situacions molt diverses, com ara barris problemàtics, bandes delinqüencials, contactes amb presos i situacions de pobresa extrema, que els van portar a fundar l’Obra el 25 de gener de 1968.

S’ha realitzat un gran desplegament de contribucions humanes i econòmiques, sense fer soroll, treballant a l’ombra, només amb l’obsessió de fer companyia i caminar al costat de les persones més necessitades.

A més de mantenir i millorar les instal·lacions hospitalàries i el seu patrimoni, especialment el Recinte Modernista, declarat Monument Històric-Artístic l’any 1978 i Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997, la Fundació Privada porta a terme una important activitat benèfica i assistencial.

Pàgina web

Organisme Benèfic i Assistencial

La fundació Organisme Benèfic Assistencial(OBA) va ser fundada al 1946 pel beat Dr. Pere Tarrés i del Dr. Gerard Manresa, ambdós metges i el primer també sacerdot, amb la finalitat d’atendre malalts que patien la tuberculosi i que no eren atesos per la sanitat pública. l’Orientació actual de la Fundació OBA manté viu l’esperit cristià dels seus fundadors, que consisteix en servir els qui més ho necessiten a la nostra societat a través de l’atenció i la cura de les persones en situació de vulnerabilitat.

Els nostres centres, Residència Sol Ponent i la Immaculada, amb seu a Sant Andreu de la Barca, volem ser un signe de l’esperit evangèlic de servei i d’acollida tant a infants, adolescents i joves que pateixen problemàtiques sociofamiliars, com a persones grans en situació de fragilitat.

OBA és una institució canónica de l’Arxidiócesi de Barcelona, amb personalitat jurídica pròpia, dirigida per un patronat. És una filial de Càritas Diocesana de Barcelona.

Pàgina web

Justícia i Pau

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la incidència política sobre els poders públics, partits polítics, institucions socials i empreses privades, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Entre d’altres activitats, Justícia i Pau denuncia i pressiona les autoritats públiques davant de casos de violacions greus de drets humans, com detencions il·legals, desaparicions, assetjaments, tortures, agressions a activistes socials…; desenvolupa accions per promoure la cooperació i l’ajut oficial al desenvolupament, l’abolició del deute extern dels països pobres i la justícia en les relacions comercials internacionals i, en general, la construcció progressiva d’un model econòmic global que afavoreixi el desenvolupament humà integral;  denuncia els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d’armes i pressiona en favor del desarmament; promou l’economia social, la banca ètica, el comerç just i el consum responsable; exigeix mesures de lluita contra la pobresa i l’exclusió social; actua per defensar els drets dels emigrants i refugiats, treballa en defensa de la dignitat i drets de les persones empresonades i la seva reinserció social, etc.

Justícia i Pau obté el finançament per diversos canals i té molta cura a ser independent; entre els seus membres hi ha pluralitat d’opinions dins d’una voluntat transformadora de la societat i del món actuals des dels valors de l’Evangeli i l’humanisme cristià.

A més de les aportacions dels socis i donants particulars, l’entitat rep habitualment suport econòmic per a les seves accions per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de BarcelonaFons Social Europeu-Iniciativa d’Ocupació Juvenil, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Arquebisbat de Barcelona, el bisbat de Terrassa i la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona. Es pot trobar informació detallada sobre el finançament de l’entitat a la pestanya “Transparència” d’aquesta web.

Pàgina web

Obra beneficosocial del Nen Déu

La Fundació Nen Déu té el seu origen a finals del segle XIX, l’any 1892, a Barcelona (Obra benéfico-social del Niño Dios), creada amb l’impuls de persones catòliques col·laboradores amb les Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, la fundadora Beata dels quals Carmen González del Niño Jesús, va portar a aquesta ciutat, comunitats de les seves religioses per assistir a la infància necessitada.

Per tenir cura de la salut d’aquests nens ja acollits a la guarderia del barri del raval, va iniciar amb la benedicció del Bisbe Jaume Catalá i la col·laboració de senyores caritatives l’anomenat llavors “Hospital del Niño Dios”, la seu del qual va passar successivament per tres domicilis fins que l’any 1923 va adquirir un immoble a la cruïlla dels carrers Mallorca i Dos de maig, on ha prestat els seus serveis fins a poder construir l’any 2008 un nou edifici més ampli i modern amb el seu Institut ortopedagògic per educar discapacitats i Consultoris Mèdics amb totes les especialitats.

L’atenció a la infància ha anat evolucionant d’acord amb les situacions de l’època.

Per això des de l’any 1951 va habilitar seves dependències per a discapacitats, des de llar d’infants fins a la seva formació escolar perllongada als vint anys d’edat, i transformant noves dependències a Tiana, gràcies a la generositat de les Franciscanas de los Sagrados Corazones, que des de la fundació serveixen les seccions de l’Obra i ara amb pavellons per a taller ocupacional i la cessió d’un immoble allà mateix per a residència dels que són orfes.

Pàgina web

II Jornades interculturals de l’Església de Barcelona, detall de les activitats.

Del 3 a l’11 de febrer de 2024 se celebraran les [...]