>Resum de les II Jornades de l’Església de Barcelona per la interacció entre cultures 

Resum de les II Jornades de l’Església de Barcelona per la interacció entre cultures 

­Càritas, 22 de febrer de 2024
 

 

2024-02-22T16:14:04+00:00