>Qui som
Qui som 2018-09-27T07:30:44+00:00

Qui som

1.HISTÒRIA

La comunitat cristiana, des de la seva fundació, sempre s’ha ocupat dels marginats. Els marginats són aquells que per raons econòmiques, de raça, cultura, salut, limitació física o psíquica, comportament o ideologia, no tenen accés  fàcil a un lloc dins la societat ni als seus béns.

És en continuïtat amb aquesta història que l’Assemblea Diocesana de l’Església de Barcelona, l’any 1981, pren consciència del problema de la marginació i crea el Secretariat Diocesà de Pastoral de Marginació, que entre d’altres funcions té la de “coordinar i posar al dia la tasca que porten a terme en matèria de marginació els religiosos, laics i preveres”. El primer responsable va ser Mn. Oriol Xirinacs que va ser-hi fins el 1997. Durant aquesta etapa es van crear el Centre Joan Salvador Gavina i l’entitat Anem per feina.

L’any 1997 es realitzà una remodelació de l’organigrama de la diòcesi on va crear tres delegacions generals d’entre les que hi havia la de pastoral social que encomanà a Mn. Salvador Bacardit. Aquesta delegació va agrupar les delegacions de Càritas diocesana i de l’Apostolat del mar i els secretariats diocesans per als marginats i de Pastoral penitenciària. Des de 2004 fins el setembre de 2018 el Delegat de Pastoral Social fou Mn. Josep M Jubany i en aquest període la Delegació de Pastoral Social estava formada pel Secretariat de marginats, la Comissió de pastoral dels Migrants, Secretariat de Pastoral Gitana, Secretariat de pastoral penitenciaria (SEPAP), Mans Unides, OBINSO.

En l’actualitat el Delegat diocesà de pastoral social i caritativa és Mn. Joan Costa Bou.

2.ACTUALITAT

Des de setembre de 2018 la Delegació de Pastoral Social i caritativa està formada per Apostolat del mar, Càritas diocesana de Barcelona, Secretariat diocesà de pastoral amb migrants, Secretariat diocesà pels marginats, Secretariat diocesà de pastoral penitenciària, Secretariat diocesà de pastoral del trànsit, bombers i cossos de seguretat, Relacions amb les institucions socials i caritatives  (Fundació de la Santa Creu, Justícia i Pau, Mans Unides, OBINSO, Obra beneficosocial del Nen Déu, Organisme Benèfic i Assistencial).

3.OBJECTIUS

L’objectiu últim del Secretariat Diocesà pels marginats és l’evangelització entesa com un alliberament total de la persona.

El Secretariat té present que si hi ha marginats, és, perquè hi ha una societat que margina. Per això l’acció de l’Església ha de preparar la persona del marginat per incorporar-se a una comunitat humana i fer front a les causes de la marginació, amb un esperit servicial, solidari i crític; sempre en proximitat, sintonia i comunió amb les persones i situacions de marginació. Alhora que ha de predisposar i educar la ciutadania a acollir els marginats, acompanyar-los i integrar-los en la vida social. Conscients de la gravetat que avui té el problema de la marginació, el Secretariat procurarà suscitar vocacions, tant entre els laics com entre els religiosos per atendre aquest camp.

4.PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Aixeca’t, Reixes, Eines, Testimoni entre els pobres.

5.RELACIONS

La Delegació de Pastoral Social manté relacions amb les entitats eclesials que treballen en l’Arquebisbat de Barcelona en el camp de l’exclusió social; amb altres entitats civils amb les altres delegacions dels bisbats de Catalunya i de la Conferència Episcopal Espanyola, i d’una forma molt estreta amb Càritas, tant a nivell diocesà com català.