>Secretariat Diocesà de Pastoral de trànsit, bombers i cossos de seguretat
Secretariat Diocesà de Pastoral de trànsit, bombers i cossos de seguretat 2019-11-28T17:00:19+00:00

Pastoral de trànsit, bombers i cossos de seguretat

TRÂNSIT –  Per dur a terme la tasca d’aquest departament hem que partir de la base dels seus origens. Va ser a Madrid, enomenat-se Apostolado de la Carretera. Degut al fet de procurar una  mobilitat més humana i per tant cristiana, certament la connexió amb els bisbats veïns que tenen la mateixa tasca, és básic.

BOMBERS i COSSOS DE SEGURETAT  –  La tasca amb el personal que formen aquests dos àmbits es bastant similar. Neix de les festes Patronals. Sant Joan de Déu (Bombers), Sant Jordi (Mossos d’Esquadra ), Arcàngel Rafael (Guàrdies Urbans).  La nostra tasca és sobretot presencial i molt personal.

Seguim fent-nos presents en els seus actes institucionals, els reconeixemets de les tasques realitzades, tot procurant recordar els orígens patronímics dels actes.

És impotant també compartir amb el personal ja jubilat, el seu envelliment. També la preséncia en les seves defuncions com en el dels familiars més íntims.

Especialment a nivell de Bombers, és molt important fer-nos presents en moments de les emèrgencies , incendis, explosions,  ensorraments, accidents de trànsit, etc. En el mateix moment que les persones afectades estan patint i que els agents es juguen la vida fent el seu treball. Aquesta presència ens ha estat sempre molt agraïda.

Doble celebració del Secretariat Diocesà de Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat, Trobada pastoral amb el bisbe Javier Vilanova i Missa de les Esquadres

Aquestes dues setmanes del mes d’abril, des del Secretariat Diocesà [...]