>Apostolat del mar
Apostolat del mar 2024-01-30T15:41:45+00:00

Apostolar del mar

El Apostolat de la Mar de Barcelona vetlla pel benestar de la gent de mar, incloent l’aspecte espiritual.

Se celebren amb regularitat serveis religiosos catòlics, així com també celebracions ecumèniques. Com a membre de la International Christian Maritime Association (ICMA), manté una relació regular amb comunitats d’altres confessions cristianes. Addicionalment s’han establert acords de col·laboració amb el Consell Islàmic Catalunya, per a l’assistència espiritual dels marins musulmans, amb la Comunitat Israelita de Barcelona per als marins jueus, i amb el Monestir Budista de Garraf per als marins budistes, celebracions:

A la capella de Stella Maris es celebra la santa missa tots els diumenges a les 10.30 del matí. A part d’això, se celebren les festes litúrgiques més importants com la Pasqua i el Nadal, i també esporàdicament casaments i batejos. A la capella de Stella Maris hi ha Bíblies en una àmplia gamma d’idiomes a disposició dels marins.

Si se sol·licita amb antelació, poden també organitzar misses a bord dels vaixells.

També s’ofereix assistència religiosa d’altres confessions com anglicana, luterana i ortodoxa; En cas de desitjar algun d’aquests serveis es pot contactar amb Stella Maris o bé a les comunitats respectives.

Celebració del Nadal:

El dia de la nit de Nadal, un grup de scouts de la mar, acompanyats de Stella Maris, pugen als vaixells per obsequiar els seus tripulants amb petits pessebres, construïts per ells mateixos.

Al Apostolat de la Mar de Barcelona se celebren cada any totes les festivitats religioses del Nadal, com la Missa del Gall (24 de desembre) o la tradicional celebració de Reis (6 de gener). S’intenta crear un ambient festiu, no únicament pel que fa als serveis religiosos, sinó també creant un ambient familiar als que tan lluny estan de casa seva.

Ocasionalment es celebren noces de marins i batejos dels seus fills.

Embarcament de capellans:

El Apostolat de la Mar de Barcelona ofereix també la possibilitat que un sacerdot embarcament durant un període d’1 setmana o 10 dies. Per a aquest servei cal sol·licitar-lo amb 3 o 4 setmanes d’antelació.

Festivitat de la Mare de Déu del Carme:

Tots els anys se celebra (el dissabte més proper a el dia 16 de juliol) la processó en honor a la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. La imatge de la verge és portada a coll pels pescadors des de la Pl. de la Barceloneta fins al Moll del Rellotge, on és embarcada a bord d’un vaixell de pesca i passejada per aigües del port. Nombroses embarcacions pesqueres i esportives segueixen la processó. Seguidament es celebra la Santa Missa en l’esmentat moll i es tira a la mar una corona de flors en honor dels marins morts en l’últim any.

Pàgina web