>Activitats
Activitats 2018-02-27T08:23:31+00:00

Actvitats

  • La Delegació està atenta a tots aquells fets que es produeixen que es pugui sentir afectada.
  • La Delegació es fa present a totes aquelles parròquies o comunitats que demanen la seva presencia, per conferenciar, ajut, informació.
  • Participació als actes organitzats per SEPAP, Pastoral gitana, Apostolat del mar. OBINSO, Mans Unides i entitats dedicades al món de la marginació
  • Aquest curs està programada una trobada de voluntaris que treballen en el quart món.
  • Organització, juntament amb Caritas, de la Jornada Mundial per les Migracions, ”Era foraster i em vau acollir (Mt. 25)” diumenge 22 de gener de 2012 a Santa Coloma de Gramanet i de tres trobades anuals amb comunitats d’emigrants.
  • Participació en les reunions del Grup d’entitats socials d’Església.
  • Participació en les reunions que fan el col.lectiu d’entitats “Arca de Noé” que treballen en el món dels Sense Sostre, reunions bimensuals.

Coordinació amb secretariats i delegacions diocesanes que treballen en el camp social.

  • Trobades periòdiques amb el Secretariat de Gitanos, Delegació de Pastoral del Mar, SEPAP, OBINSO, Mans Unides i Caritas.
  • Participació en les assemblees del SEPAP.