>Mn. Joan Costa: «La Doctrina Social de l’Església té les eines per aconseguir fer un món més humà»

Mn. Joan Costa: «La Doctrina Social de l’Església té les eines per aconseguir fer un món més humà»

El delegat de Pastoral social i caritativa reflexiona sobre la Doctrina Social de l’Església com a impuls de l’eix dels pobres

2021-05-20T13:24:39+00:00