>Missa en record de les víctimes de trànsit i difunts dels cossos de seguretat

Missa en record de les víctimes de trànsit i difunts dels cossos de seguretat

El Secretariat diocesà de trànsit, bombers i cossos de seguretat de l’Arquebisbat de Barcelona, que té com a director el Sr. Francisco Torné Bargalló, mosso d’esquadra, va organitzar una missa de difunts que s’oferí per les víctimes d’accidents de trànsit i pels membres i familiars dels cossos de seguretat i dels bombers, que ens han deixat aquest any. La celebració de l’Eucaristia va ser presidida per l’Excm. i Rvdm. Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, i tingué lloc a la Catedral de Barcelona el dijous 1 de desembre de 2022 a les sis de la tarda.

A la missa hi participaren autoritats i responsables de les distintes institucions convocades, així com familiars de les víctimes i difunts de les esmentades entitats. La cerimònia respirava un clima de fe, respecte, agraïment i emoció.

En començar l’Eucaristia, el delegat diocesà de Pastoral Social i caritativa de Barcelona, Mn. Joan Costa, adreçà unes paraules de benvinguda a tots els participants, tot recordant el motiu de la celebració: pregar pels difunts relacionats amb les institucions convocades.

El Sr. Bisbe, en la seva homilia, després de saludar les autoritats presents, posà en relleu la necessitat de pregar per difunts, el sentit d’esperança de la trobada i de la nostra Fe, i agraí de cor tota la feina i l’esperit de servei dels cossos de seguretat, mossos, guàrdia civil, bombers, forestals i agents de trànsit, pel bé de la nostra societat. Mons. Javier aprofità per explicar-los el sentit i la funció del Secretariat de trànsit, bombers i cossos de seguretat de l’Arquebisbat, tot oferint aquest servei a les institucions presents, alhora que mostrà la disponibilitat, per part de l’Arquebisbat, d’acollir qualsevol necessitat que poguessin presentar.

En acabar la cerimònia, el bisbe Javier saludà personalment totes les autoritats, que es mostraren molt agraïdes per la iniciativa del Secretariat, tot animant a repetir anualment aquesta celebració. Fou molt emotiu el moment en què saludà els familiars presents d’alguns dels difunts pels qui s’havia pregat en l’Eucaristia.

En entrar a la sagristia, el Sr. Bisbe Javier es trobà amb l’equip que ha format el director del Secretariat, el Sr. Francisco Torné, en el que hi participen mossos, guàrdies civils, forestals, i gent del món del trànsit, per animar-los a evangelitzar des de dins aquestes institucions i a fer-hi present la nostra fe.

 

2022-12-19T16:07:21+00:00