>XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març

XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març

El passat dissabte 2 de març , a Tortosa 75 persones de la pastoral penitenciària es van reunir per celebrar la XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a la Casa d’Espiritualitat-Teresianes.

XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019

S’inicià la Jornada amb una pregària inicial i unes paraules de benvinguda del Bisbe de Tortosa Mons. Enrique Benavent, Charo Biosca, Delegada de Pastoral Penitenciària de Tortosa i Jesús Roy Coordinador de Pastoral Penitenciària de Catalunya. Després José Mª Carod (Director del SEPAP) va XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019explicar que Rosa Mª Martínez (Referent de Direcció General del Model de participació i convivència) no podia intervenir i que davant la impossibilitat de trobar un ponent substitut ell mateix explicaria “El Model de Participació i Convivència”. El model de participació i convivència és un programa que fomenta la cultura participativa i una major implicació de tots els agents que intervenen en els processos de reinserció dels interns de les presons. Introdueix un nou model de funcionament que fomenta  la millora del clima interior dels centres penitenciaris i en la promoció de valors socials. És un model d’organització funcional afavoridor i promotor de l’autonomia i la participació de l’intern.  És una nova forma de gestió de les presons catalanes, que consisteix en la participació i la interacció de tots els agents de la institució i requereix la implicació de tots els professionals, entitats col·laboradores i de voluntariat, interns i famílies. En José Mª Carod en detallà els principals trets i destacà, a partir de la seva experiència, les principals virtuds i defectes que es veuen en l’aplicació als Centres Penitenciàris.XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019

Després d’aquesta intervenció es celebrà una Eucaristia presidida per Mons.Enrique Benavent i concelebrada pels capellans de presons.XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019

Després de dinar es va passar a una Taula d’experiències. Els primers, el grup de voluntariat italià explicà com miren d’atendre i donar suport a la població reclusa d’aquesta nacionalitat. Després voluntaris de la Presó de Joves detallaren una  nova experiència de Cinefòrum espiritual amb pel·lícules de tema catòlic de recent organització. La següent experiència va ser un Taller de valors universals “Entre amics” de molta tradició, ja s’organitzava a la Model i que ara ha passat a Brians 1. Es tracten temes com l’amistat, la lleialtat… i  és obert a tothom, creients i no creients. El grup que entra a DERT (Departament de Règim tancat) de Brians 1 i Brians 2  va ser el següent. Va explicar la seva experiència amb els presos que es troben en aïllament. Destacaren la importància de donar confiança i sobretot escoltar.I finalment l’Estudi d’Evangeli que s’organitza a Wad Ras, també amb una tradició d’anys. És una activitat que ha anat evolucionant i ara és un Espai de Pau per aconseguir que la presó sigui un espai d’esperança, un temps de silenci per a compartir i ser escoltat.

Per cloure la jornada, en Jesús Roy i la Charo Biosca van dirigir unes paraules als assistents.

XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019

 

 

 

 

 

 

XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019 XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019  XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019   XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019 XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019     XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019XXIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya a Tortosa el 2 de Març 2019

2019-11-28T17:18:10+00:00