>Ignasi Lupon: «Cal una acció més radical respecte les persones més necessitades»

Ignasi Lupon: «Cal una acció més radical respecte les persones més necessitades»

El director de l’Obra d’Integració Social presenta la seva activitat centrada a ajudar els joves en situació d’exclusió social i als drogodependents.

2021-10-22T11:36:03+00:00