>El moviment ecumènic celebra el «Temps de la creació»

El moviment ecumènic celebra el «Temps de la creació»

10 setembre, 2021 –

ESGLÉSIA DE BARCELONA

El proper 3 d’octubre la família ecumènica s’aplega a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb el lema «Una casa per a tothom? Renovant l’oikos de Déu»

2021-09-13T10:43:14+00:00