>Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona – 13 de març de 2020

Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona – 13 de març de 2020

13 Març, 2020 –

ESGLÉSIA DE BARCELONA

En atenció a les recomanacions de les autoritats sanitàries davant la pandèmia del COVID-19, l’Arquebisbat de Barcelona ha decidit tancar les seves oficines a tots els centres de treball i suspendre temporalment qualsevol atenció presencial.

Des d’avui, divendres 13 de març, fins a nova disposició, els treballadors donaran servei a través de les eines telemàtiques que la institució ha posat al seu abast.

Entre les principals mesures adoptades, s’ha creat un Comitè Supervisor que segueix diàriament la situació i s’encarrega de prendre les decisions sobre les mesures a adoptar en cada moment.

Com contactar amb l’Arquebisbat de Barcelona en horari d’oficina?

Per contactar amb les diferents delegacions, secretariats i serveis de cúria, us oferim els correus electrònics següents:

Delegacions e-mail
Delegació d’anunci de la fe i d’iniciació

cristiana

djoventut@arqbcn.cat
Delegació de pastoral sacramental

 

liturgia@arqbcn.cat
Delegació de pastoral social i caritativa

 

psocial@arqbcn.cat
Delegació de pastoral de fe i cultura

 

mbofarull@arqbcn.cat
Delegació per a la formació

i acompanyament del laïcat

dlaicat@arqbcn.cat
Delegació de vida consagrada

 


devc@arqbcn.cat
 
Delegació per a la formació

i acompanyament del clergat

 secgral@arqbcn.cat
Delegació per a la formació

i acompanyament del clergat (diaques)

delegaciofaclergat.diaques@arqbcn.cat

 

 

Secretariats de la Delegació d’anunci de la fe i d’iniciació cristiana e-mail
Servei diocesà per al catecumenat  sdcatecumenat9068@arqbcn.cat

 

Secretariat diocesà de catequesi  catequesi@arqbcn.cat

 

Secretariat diocesà d’educació catòlica educaciocatolica@arqbcn.cat

 

Secretariat diocesà de pastoral ambjoves djoventut@arqbcn.cat
Secretariat diocesà de pastoral familiar secretaria.familia@arqbcn.cat
Secretariat diocesà de pastoral vocacional
dpvocacional@arqbcn.cat
Secretariat diocesà de missions  ddmissions5112@arqbcn.cat

 

Secretariats  de la Delegació de pastoral sacramental e-mail
Secretariat diocesà de celebracions litúrgiques liturgia@arqbcn.cat
Secretariat diocesà d’ecumenisme ecumenisme@ecumenisme.cat
Secretariat diocesà de pastoral de la Salut
psalut@arqbcn.cat
Secretariat diocesà de tanatoris asagales@arqbcn.cat
Secretariats de la Delegació de pastoral social i caritativa e-mail
Apostolat del mar ricardrm@stellamarisbarcelona.org
Delegació episcopal de Càritas diocesana de Barcelona infocaritas@caritasbcn.org 
Secretariat diocesà de pastoral amb migrants
sdmigrants@arqbcn.cat
 
Secretariat diocesà pels marginats
sdmarginacio@arqbcn.cat
 
Secretariat diocesà de pastoral penitenciària sepapbcn@arqbcn.cat 
Secretariat diocesà de pastoral del trànsit, bombers i cossos de seguretat ddtrabose@arqbcn.cat
Director diocesà de relacions amb les institucions socials i caritatives infocaritas@caritasbcn.org
Secretariats de laDelegació de pastoral de fe i cultura e-mail
Secretariat diocesà de pastoral universitària  universitaria@arqbcn.cat

 

Secretariat diocesà de patrimoni cultural

 


robertbc@arqbcn.cat
 
Comissió diocesana de patrimoni litúrgic i cultural 

 

Museu diocesà

  

 liturgia@arqbcn.cat

 

 

museudb@yahoo.es

 

 

Secretariat diocesà de relacions interreligioses relacionsinterreligioses@arqbcn.cat
Secretariat diocesà de turisme, peregrinacions i santuaris.
pastoraldeturisme@arqbcn.cat
 
Secretariats de la Delegació per a la formació i acompanyament del laïcat  e-mail
Secretariat diocesà d’Apostolat Seglar
sseglar@arqbcn.cat
 
Secretariat diocesà de confraries i germandats
mzamora@arqbcn.cat
 
Secretariat diocesà de pastoral gitana
pastoralgitana@arqbcn.cat
 
Secretariat diocesà de pastoral obrera
pastoralobrera@arqbcn.cat
Secretariat diocesà de pastoral per a les persones amb discapacitat pastoraldiscapacitats@arqbcn.cat

 

Serveis de cúria secgral@arqbcn.cat

 

Secretaria General
Arquebisbat de Barcelona

Barcelona, 13 de març de 2020

2020-03-13T17:11:22+00:00