>Càritas
Càritas 2019-11-28T14:22:33+00:00

Càritas

La nostra missió és “acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social”.

La nostra missió, doncs, és ajudar aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida. Creiem en les capacitats de tothom.

Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció socialsensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Pàgina web

Joan Josep Moré: «El carisma de les visitadores segueix la línia del Pla Pastoral “Sortim!”»

L'homenatge als 50 anys del servei assistencial de l'Obra de [...]

Mn. Joan Costa: «La Doctrina Social de l’Església té les eines per aconseguir fer un món més humà»

El delegat de Pastoral social i caritativa reflexiona sobre la [...]