>Càritas Barcelona adverteix que està arribant al límit de la seva capacitat d’atenció social

Càritas Barcelona adverteix que està arribant al límit de la seva capacitat d’atenció social

7 de cada 10 persones ateses per Càritas viuen en un habitatge no digne. Per primera vegada, més de la meitat sobreviuen en una habitació de relloguer

Durant el 2023, Càritas Diocesana de Barcelona ha acompanyat 20.379 llars, on viuen 44.526 persones. Així mateix, les Càritas Parroquials i Arxiprestals han acompanyat 23.378 llars, on viuen 56.322 persones. Miriam Feu, responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona i responsable de l’Observatori de la Realitat Social, ha explicat que les dades de persones ateses, en conjunt, se situen en xifres similars a l’any anterior, però que problemàtiques com l’accés a l’habitatge, la manca de feina o la irregularitat estan tenint un major impacte en les persones acompanyades.

Feu ha explicat que el 72% de les llars ateses per Càritas no viuen en un habitatge digne, i que el 51% han de sobreviure en una habitació de relloguer. “Més del 40% de les llars que hem acompanyat som famílies amb infants i adolescents. Algú s’imagina el que suposa criar a un fill en un espai compartit amb persones desconegudes, on els nens i nenes no disposen d’espai per jugar, estudiar o dutxar-se?”, s’ha preguntat Feu. La responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas ha denunciat que créixer en aquestes condicions té un impacte negatiu en els infants, multiplicant per dos la probabilitat de caure en la pobresa o l’exclusió durant l’etapa adulta. Amb tot, Càritas ha evitat que 3.696 persones es quedin al carrer per mitjà d’1,3 milions d’euros ajudes a l’habitatge, però també oferint prop de 2.000 places en pisos unifamiliars, pisos compartits o centres residencials, conjuntament amb la Fundació Habitatge Social. “Garantir el dret a l’habitatge és una responsabilitat de les administracions públiques. Cal que aquestes no desatenguin la seva feina i actuïn ja per fer-hi front”, ha reclamat.

Càritas també ha detallat que gairebé 8 de cada 10 de les persones en edat laboral que ha acompanyat durant el 2023 no tenien feina, i que un 14%, malgrat tenir-ne, sempre és en condicions precàries. La situació administrativa irregular és un dels factors que explica les dificultats per accedir a una feina digna. “Un 55% de les persones ateses es trobava en situació administrativa irregular, i moltes d’elles han vingut a Barcelona fugint de situacions de conflicte, inseguretat i violència dels seus països. Això provoca que, en molts casos, aquestes persones siguin invisibilitzades per l’administració, que tinguin dificultats a l’hora d’empadronar-se, accedir als serveis públics o complir amb tots els requisits per aconseguir a una feina amb contracte”, ha explicat Feu. Per aquest motiu, l’entitat ha assessorat legalment 1.899 persones, amb l’objectiu de fer valer els seus drets de ciutadania. Així mateix, 1.620 persones han participat en cursos de formació, i 1.385 persones han trobat feina.

Seguidament, ha estat el torn d’intervenció d’Eduard Sala, director de Càritas Barcelona. Sala ha advertit que l’entitat està arribant al límit de la seva capacitat d’atenció social, i que Càritas no pot créixer al ritme que creixen les necessitats socials. En aquest sentit, ha destacat que durant el 2023, 4.420 persones han rebut ajudes econòmiques directes per valor de més de 2 milions d’euros. Un 64% s’han destinat a cobrir despeses relacionades amb l’habitatge, i un 31% a l’alimentació, entre d’altres. “Amb aquestes ajudes econòmiques, actuem com una darrera xarxa de protecció social, sobretot quan els poders públics no poden donar resposta a les necessitats de les persones”, ha indicat Sala. Amb tot, el director de Càritas ha denunciat que són masses les ocasions on les entitats han de dur a terme un paper que no els pertoca, i que massa sovint s’han de cobrir els buits de l’administració. Amb tot, Sala ha indicat que Càritas continuarà estant allà on se la necessita, i que perquè això sigui possible és imprescindible el suport de tota la ciutadania, i també del món empresarial. Així, el director de Càritas ha indicat que, amb relació a 2022, els donatius provinents d’empreses, entitats i fundacions han disminuït un 12%. “La pobresa afecta el conjunt de la societat. No podem mirar cap a una altra banda, sinó que cal la complicitat de tothom, sector públic i sector privat, i treballar junts per una major igualtat d’oportunitats”, ha destacat Sala.

Per tot això, Sala ha demanat que les administracions treballin des d’una mirada de reconeixement de drets, posant especial èmfasi en l’accés i manteniment d’un habitatge digne, que es garanteixi la bona administració i la protecció social i el suport a les famílies amb infants i adolescents. En aquest sentit, el director de Càritas ha demanat ampliar el parc d’habitatge públic de lloguer, amb l’objectiu de complir amb la solidaritat urbana del 15%. Per fer-ho, ha demanat que les administracions activin totes les estratègies possibles (construcció, compra, tanteig, retracte o requalificació d’usos) per a garantir un parc d’habitatge de lloguer social sòlid i estable. “En l’àmbit de l’habitatge, cal una mirada curta, que doni resposta a la urgència, però també una llarga, per garantir que tothom té accés a una llar en el futur”, ha dit. També ha demanat un desplegament efectiu del padró sense domicili fix en totes les situacions d’exclusió residencial, i que totes les persones que es trobin en situació de necessitat personal bàsica, amb independència de la seva situació administrativa, puguin ser ateses de manera presencial per part dels serveis socials municipals. Finalment, s’ha reiterat la importància de garantir la gratuïtat i universalitat de l’etapa educativa dels 0-3, de l’accés a prestacions bàsiques i activitats extraescolars, així com implementar la prestació universal per criança per tal de frenar la transmissió intergeneracional de la pobresa.

Finalment, el cardenal arquebisbe de Barcelona i president de Càritas Barcelona, Joan Josep Omella, ha sigut l’encarregat de cloure la roda de premsa. Omella ha volgut fer una mirada endarrere, fent valdre la feina feta per Càritas Diocesana de Barcelona, coincidint amb els 80 anys de l’entitat. “En tots aquests anys d’història, Càritas i l’Església han estat allà on se les ha necessitat, donant resposta a problemàtiques tan importants com l’accés a l’alimentació, l’habitatge o l’atenció a les famílies”. Fent èmfasi en el lema de la campanya de Corpus de Càritas “Allà on ens necessiten”, Omella ha remarcat la importància de les Càritas Parroquials, com un element present en tots els barris i pobles de la diòcesi, que dona resposta a les necessitats més immediates i treballa per teixir xarxa entre els veïns i veïnes. En aquest sentit, també ha volgut fer un agraïment especial a les gairebé 2.900 persones voluntàries de Càritas Diocesana de Barcelona, així com als gairebé 9.000 socis i donants que sustenten econòmicament bona part de l’acció de Càritas. Finalment, Omella ha recordat que aquest diumenge 2 de juny hi haurà la col·lecta a parròquies en favor de Càritas Barcelona, i ha fet una apel·lació directa als fidels per tal que hi col·laborin.

En cloure la roda de premsa, algunes de les persones que conformen l’entitat han sortit al carrer, col·locant tres grans punters en forma de cor i mostrant algunes de les principals accions de Càritas Barcelona al conjunt de la diòcesi durant el 2023.

Imatges: Càritas Diocesana de Barcelona

2024-05-30T15:22:16+00:00