Entitats Integrants 2021-09-09T10:52:50+00:00

Entitats Integrants

Plataforma d'entitats Cristianes

Està integrada per vint entitats cristianes, amb seu a la diòcesi de Barcelona:

 • Acció Catòlica Obrera (ACO)
 • Càritas de Barcelona
 • Cintra–Benallar
 • Con-Vi-Vivim
 • Cristianisme i Justícia
 • Delegació Diocesana de Pastoral Obrera
 • Delegació Diocesana de Pastoral Social
 • Ekumene (Centre Social Domingo Solà)
 • Fundació Escola Cristiana
 • Fundació Migra-Studium
 • Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC-HOAC)
 • Grup de Juristes Roda Ventura
 • Interculturalitat i Convivència
 • Joventut Obrera Cristiana (JOC)
 • Justícia i Pau
 • Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB)
 • Parròquia de Santa Maria del Pi
 • Pastoral amb Immigrants (PAI)
 • Religioses en Barris Obrers
 • Unió de Religiosos de Catalunya (URC)
 • Bayt-al-Thaqafa
 • Iniciatives Solidàries
 • Comunitat de Sant Egidi
 • Comunitats de Vida Cristiana